Slovnaft palivové karty

Informácie o novinkách
a zľavách nájdete na Facebooku
Biznis linka
0800 111 811 On-line kontaktný formulár
MÁM ZÁUJEM
O PONUKU

Zákaznícky servis spoločnosti SLOVNAFT, a.s., ponúka všetkým držiteľom palivových kariet podporu vo forme nonstop zákazníckeho centra. Okrem informácií o kartách vám bude nápomocné aj pri riešení neštandardných situácií.

Časté otázky

Nesprávne zadaný PIN - Čo mám robiť v prípade, ak trikrát zadám zlý PIN kód?

V prípade, že zadáte nesprávny PIN kód, karta sa vám zablokuje. V tom prípade je potrebné zavolať číslo zákazníckej Biznis linky 0800 111 811.
Upozorňujeme, že zadanie každého nesprávneho PIN si systém zapamätá. Počet zadaní zlého PIN kódu sa v čase spočítava, po treťom zadaní nesprávneho PIN kódu sa palivová karta zablokuje.

Príklad: 9. augusta zadám jeden krát chybný PIN kód, na druhý krát zadám správny PIN kód, transakcia sa zrealizuje. 15. novembra zadám dva krát chybný PIN Kód, karta sa zablokuje, nakoľko v čase bol zadaný chybný PIN kód po tretí krát.

 

Čo mám robiť, ak zabudnem PIN-kód?

Nový PIN kód si viete nastaviť v Kartovom centre.

 

Ako si zmením PIN-kód?

Všetky zmeny je možné vykonať priamo cez internetový portál Kartové centrum.

 

Ako si viem objednať karty?

Karty je možné objednať

- priamo cez internetový portál Kartové centrum alebo

- na bezplatnej zákaznícej Biznis linke 0800 111 811 alebo

- prostredníctvom e-mailu kontaktne.centrum@slovnaft.sk zaslaním vyplnenej Záväznej objednávky palivových kariet

 

Ako mám postupovať, ak dostanem Tlačivo na odovdanie a prevzatie palivovej karty?

Ak dostanete Tlačivo na odovzdanie a prevzatie palivovej karty (preberací protokol), je potrebné aby ste ho potvrdené zaslali späť do spoločnosti SLOVNAFT, a.s., 

- naskenovaný e-mailom,

- poštou alebo faxom

na adresu uvedenú na preberacom protokole. Na základe vami potvrdeného preberacieho protokolu vám aktivujeme karty.

Druhou možnosťou je aktivácia kariet cez on-line portál Kartové centrum, kde si môžete sami zaktivovať svoje karty. V tom prípade už potvrdený preberací protokol nie je potrebné zasielať.

 

Ako dlho trvá, kým mi príde nová karta?

Vašu kartu budete mať k dispozícii do 10 pracovných dní.

 

Kedy môžem začať používať kartu?

Kartu je možné použiť ihneď po aktivácii.

 

Ako aktivovať palivové karty?

Aktivovať palivové karty môžete cez on-line systém Kartové centrum, nový klient musí mať v tom čase už nastavený aj úverový kreditný limit.

V prípade, že nám doručíte potvrdené Tlačivo na odovzdanie a prevzatie palivovej karty, palivové karty Vám obratom aktivujeme.

 

Prečo mám zablokovanú kartu?

Zablokovanie karty môže mať dve príčiny:
1. Nesprávne zadaný PIN kód
2. Nedostatočný limit – v tomto prípade kontaktujte svojho obchodného zástupcu spoločnosti SLOVNAFT, a.s.

 

Kedy budem mať faktúru v on-line Kartovom centre?

Faktúra v Kartovom centre je k dispozícii tretí pracovný deň po ukončení daného zúčtovacieho obdobia.

 

Kde všade je akceptovaná moja palivová karta?

Ak máte medzinárodnú MOL Group GOLD kartu EUROPE, akceptácia platí na celom území Slovenska a v ďalších 10 krajinách Európy na čerpacích staniciach skupiny MOL, a to v Maďarsku, Rakúsku, Českej republike, Rumunsku, Taliansku, Slovinsku, Chorvátsku, Srbsku, Bosne a Hercegovine a Poľsku.


Ak máte tuzemskú MOL Group GOLD kartu SLOVAKIA, SLOVAKIA PREPAID, MOL Group GIFT kartu alebo MOL Group PARTNER kartu, môžete využiť najširšiu sieť SLOVNAFT s viac ako 250 čerpacími stanicami na Slovensku.Ak ste majiteľom medzinárodnej karty GOLD, akceptácia platí na celom území Slovenska a v ďalších 10 krajinách Európy na čerpacích staniciach skupiny MOL, a to v Maďarsku, Rakúsku, Českej republike, Rumunsku, Taliansku, Slovinsku, Chorvátsku, Srbsku, Bosne a Hercegovine a Poľsku.

Zistite viacv sekcii Kde môžem karty použiť

 

Ako riešiť technické problémy na čerpacích staniciach?
V prípade akýchkoľvek technických problémov je k dispozícii nonstop autorizačné centrum na čísle zákazníckej Biznis linky 0800 111 811.

 

Ako mám postupovať, ak stratím kartu?
V prípade straty, odcudzenia karty alebo technických problémov je k dispozícii nonstop autorizačné centrum na čísle zákazníckej Biznis linky 0800 111 811, kde vám operátor poradí, ako postupovať ďalej.

 

Platím dodatočné poplatky, ak vykonávam jednoduché úkony, ako je napríklad blokácia kariet?
Úkony súvisiace s využívaním palivových kariet, ako napríklad blokovanie kariet, servis cez internet, a podobne, sú bez poplatkov.