Slovnaft palivové karty

Informácie o novinkách
a zľavách nájdete na Facebooku
Biznis linka
0800 111 811 On-line kontaktný formulár
MÁM ZÁUJEM
O PONUKU

Registrácia do
Kartového centra

Na vytvorenie vášho osobného prístupu, prosím vyplňte formulár a vytlačenú, podpísanú a opečiatkovanú verziu prepošlite na faxové číslo + 421 2 5859 9759 alebo pošlite e-mailom na adresu: LinkapomociCS@slovnaft.sk.

Údaje klientov

Adresa

Údaje administrátora firmy