Slovnaft palivové karty

Informácie o novinkách
a zľavách nájdete na Facebooku
Biznis linka
0800 111 811 On-line kontaktný formulár
MÁM ZÁUJEM
O PONUKU

Základné informácie

Palivové karty SLOVNAFT, a.s. sú magnetické karty určené pre podnikateľské subjekty, ktoré umožňujú okrem bezhotovostného nákupu palív platiť aj za široký sortiment tovarov a služieb dostupných na čerpacích staniciach.

Od 15.8.2017 sa môžete tešiť na nový jednotný dizajn našich palivových kariet. Od uvedeného termínu pripravíme vaše nové objednávky palivových kariet a obnovené karty automaticky po novom. Nové MOL Group GOLD karty budú nahrádzať GOLD, SILVER a GREEN palivové karty postupne, pri štandardnej výmene z dôvodu uplynutia doby platnosti. Nie je potrebná žiadna iniciatíva z Vašej strany, my sa o všetko postaráme. Spôsob obstarania kariet sa pre vás nijako nemení. Prípadná výmena palivovej karty pred uplynutím jej platnosti vám bude vopred oznámená.

Zmena grafického vyobrazenia našich palivových kariet so sebou prinesie:

 • Nový názov
  • GOLD, SILVER a GREEN palivové karty budú už označované jednotne ako MOL Group GOLD karty. Názornú ukážku pôvodných i nových vizuálov kariet si môžete pozrieť TU
  • BLUE karty budú označované ako MOL Group GIFT karty. Ukážku nového vizuálu GIFT kariet si môžete pozrieť TU
  • YELLOW karty budú označované ako MOL Group PARTNER karty. Ukážku nového vizuálu PARTNER kariet si môžete pozrieť TU
 • Jednoznačné rozdelenie akceptačnej siete
  • EUROPE – medzinárodne použiteľná palivová karta vo všetkých 11 krajinách, kde môžete svojou palivovou kartou zaplatiť
  • SLOVAKIA – tuzemská palivová karta, akceptovaná v celej sieti čerpacích staníc SLOVNAFT na území celej SR
 • Jednoznačné rozdelenie kariet podľa spôsobu platby
  • postpaid režim – platba na faktúru, palivová karta s odloženou platnosťou, pôvodné GOLD a SILVER palivové karty
  • prepaid režim – predplatná palivová karta, pôvodná GREEN palivová karta,   „PREPAID“ označenie karty je súčasťou grafického spracovania
 • Nové členenie druhov palivových kariet
  • Karty vydané na evidenčné číslo vozidla
  • Karty garážové (GARAGE)
  • Karty sudové (BARREL)

Vlastnosti jednotlivých druhov palivových kariet ostávajú nezmenené.

Všetky pôvodné palivové karty na meno budú zaradené do skupiny GARAGE. Pri obnovení kariet súvisiacom so skončením platnosti karty sa postaráme, aby embosovanie mena držiteľa karty zostalo na karte zachované pre vašu ľahšiu evidenciu. Individuálny zápis v podobe mena držiteľa karty v rozsahu 10 znakov zostane teda plne zachovaný.

Redizajn palivových kariet a súvisiace zmeny sme zapracovali do nových Všeobecných obchodných podmienok pre používanie MOL Group GOLD palivových kariet, platných od 15. 7. 2017 a účinných od 15. 8. 2017, ktoré nájdete TU

Jednotné vizuály kariet majú zvýšiť Váš komfort pri akceptácii kariet v zahraničných sieťach. Naviac, pri medzinárodne akceptovaných palivových kartách dochádza tiež k rozšíreniu akceptačnej siete  o novú krajinu – Poľsko. Našu palivovú kartu môžete odteraz použiť na partnerskej čerpacej stanici Stacja Paliw Slovnaft Partner, Gorzyczki na juhozápade Poľska, pričom sieť akceptačných miest v Poľsku sa bude postupne rozširovať. O ďalšom rozšírení siete v Poľsku vás budeme včas informovať.

Zároveň sme pre vás pripravili aj nové Kartové centrum, ktoré nahrádza pôvodné Virtuálne kartové centrum. O zmenách Vás budeme čoskoro informovať.

V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte kontaktovať svojho obchodného zástupcu alebo  využite služby našej bezplatnej Zákazníckej linky 0800 111 811.

 

Porovnanie palivových kariet
GOLD medzinárodná karta
SILVER domáca karta
GREEN predplatná karta

BLUE darčeková karta
Akceptácia v SR Áno Áno Áno Áno
Akceptácia v zahraničí Áno Nie Nie Nie
Možnosť platby mýta Áno Áno Áno Nie
Spôsob platby Odložená splatnosť Odložená splatnosť Predplatba (Dobíjanie) Jednorázové nabitie
Online správa kariet cez virtuálne centrum kariet Áno Áno Áno Nie
Možnosť získania zľavy Áno Áno Áno Áno
  MÁM ZÁUJEM O KARTU MÁM ZÁUJEM O KARTU MÁM ZÁUJEM O KARTU MÁM ZÁUJEM O KARTU

Palivové karty GOLD, SILVER a GREEN poskytujú celý rad výhod, medzi tie hlavné patria nasledovné:

 Najširšia sieť čerpacích staníc na Slovensku a akceptácia GOLD palivovej karty v ďalších 10 krajinách Európy na viac ako 3 000 čerpacích staniciach
      – viac info v sekcii Kde môžem karty použiť
 Nakupujete palivá za výhodnejšiu cenu

Kartovým zákazníkom poskytujeme zvýhodnenú cenu, ktorá bude priamo zahrnutá vo faktúre.

Na všetkých čerpacích staniciach Slovnaft pritom zaplatíte za natankované motorové palivá rovnakú cenu, ktorá sa neodvíja od ceny
na konkrétnej čerpacej stanici, ale vypočíta sa nasledovne: kartová cenníková cena (priemer cien všetkých ČS Slovnaft) mínus zľava.

Dávame vám garanciu najlepšej ceny - ak by nastala situácia, že cena na konkrétnej čerpacej stanici Slovnaft by bola nižšia ako cena
pre zákazníka (zvýhodnená kartová cena podľa podmienok jednotlivého zákazníka), bude zákazníkovi účtovaná  cena na tejto konkrétnej čerpacej stanici, teda nižšia cena.

 V sieti čerpacích staníc Slovnaft máte istotu kvalitných palív, ktoré šetria váš motor

Nie všetky palivá sú rovnaké. Významné investície do špičkových rafinérskych technológií a vývoja kvality produktov zaradili spoločnosť SLOVNAFT, a.s., medzi tri najmodernejšie rafinérie v Európe. Na čerpacích staniciach Slovnaft ponúkame palivá pre každý automobil. Pre bežnú jazdu odporúčame štandardné palivá, pre rýchlejšiu, dynamickú jazdu prémiové motorové palivá a pre automobily s pohonom na autoplyn LPG.

Od septembra u nás tankujete nové palivá s vyššou kvalitou. Slovnaft ponúka nové portfólio vysoko kvalitných motorových palív, ktoré prešli výraznou inováciou. Nové palivá sa vyznačujú vlastnosťami, ktoré čistia motor a dlhodobo ho chránia pred znečistením usadeninami. Zvýšili sme aditivačný pomer paliva, aby sa ešte viac zlepšil jeho výkon a čistiace vlastnosti. Zároveň sme pristúpili k zjednoteniu označenia motorových palív v celej Skupine MOL za účelom lepšej orientácie a prehľadnosti pre zákazníkov. Doteraz ponúkané palivá Tempo Plus a  EVO na čerpacích staniciach Slovnaft vystriedajú nové palivá s vylepšenými vlastnosťami s názvami EVO pre štandardné palivá  a EVO Plus pre prémiové palivá. Pre viac informácií navštívte našu stránku www.evo.slovnaft.sk.

EVO

Palivá EVO čistia motor

Nové vylepšené palivá Slovnaftu vďaka aditívam čistia motor od usadenín, čím ho lepšie a dlhodobo chránia pred znečistením. Nový rad EVO benzínov obsahuje o 50 percent viac čistiacich a trenie znižujúcich zložiek, EVO diesel o 25 percent. Čistejší vstrekovací systém prispieva k optimálnemu chodu motora, nižšej spotrebe a menšej poruchovosti. Okrem prémiových palív EVO Plus (doteraz EVO), poskytujú zvýšený čistiaci účinok aj základné palivá EVO (doteraz Tempo Plus). Pri prémiových palivách EVO Plus sú pozitívne účinky na motor prejavujúce sa dlhodobým stabilným výkonom a akceleráciou motora omnoho výraznejšie.

Nové európske označenia na etiketách

Na výdajných stojanoch nové názvy palív EVO doplní označovanie, ktoré vyplýva z novej európskej normy EN 16 492. Toto označenie zjednocuje označenie palív na čerpacích staniciach v celej Európskej únii a uľahčuje ich výber najmä zahraničným motoristom. 

 • Motorová nafta s parametrami, s ktorými ju nájdete na našich čerpacích staniciach, má európske označenie - štvorcový piktogram B7
 • Pre automobilový benzín s parametrami, s ktorými ju nájdete na našich čerpacích staniciach, je definovaný kruhový piktogram s označením E5 
 • Autoplyn je na všetkých európskych čerpacích staniciach označený ako LPG

V tomto novom európskom systéme označení číslo uvedené za písmenom predstavuje obsah bio zložky v danom palive (benzín = max. 5 % etanolu, diesel = max. 7 % FAME).

 Na čerpacích staniciach platíte bezhotovostne
 Nemusíte zbierať bločky, takže v spojení s prehľadným reportingom klesnú vaše administratívne náklady na spravovanie vozového
    parku
 Máte možnosť nastaviť, kto a ako má oprávnenie kartu používať, a aký tovar a služby smie kartou uhrádzať

Karta na evidenčné číslo vozidla (EČV):
Karty na evidenčné číslo vozidla je používateľ palivovej karty oprávnený používať výlučne pri nákupe motorových palív, a to pokiaľ sa EČV vozidla, do ktorého sa tankuje, zhoduje s EČV na palivovej karte.
Karta garážová:
Na karte je uvedené „GARAGE“, pričom umožňuje nákup motorových palív do nádrží akéhokoľvek vozidla používateľa takejto palivovej karty.
Karta sudová:
Na karte je uvedené „BARREL“, pričom umožňuje nákup motorových palív do nádrží viacerých vozidiel a taktiež do akýchkoľvek nádob používaných na transport motorových palív .

Všetky pôvodné palivové karty na meno budú zaradené do skupiny GARAGE. Pri obnovení kariet súvisiacom so skončením platnosti karty sa postaráme, aby embosovanie mena držiteľa karty zostalo na karte zachované pre vašu ľahšiu evidenciu. Individuálny zápis v podobe mena držiteľa karty v rozsahu 10 znakov zostane teda plne zachovaný.

 Všetky palivové karty Slovnaft spĺňajú vysokú úroveň zabezpečenia

 • bezpečné používanie vďaka nastavenému PIN kódu;
 • v prípade straty alebo odcudzenia karty je k dispozícii nonstop číslo zákazníckej linky;
 • blokovanie karty ihneď, najneskôr do 1 hodiny od nahlásenia;
 • nastavenie denného, týždenného, mesačného alebo ročného limitu objemu platieb na každú kartu;
 • nastavenie tovaru a služieb, ktorý je možné kupovať prostredníctvom danej karty;
 • každý nákup je on-line autorizovaný kartovou centrálou;
 • pri zadaní aktuálneho stavu tachometra je aj tento údaj vykazovaný v prehľadoch Kartového centra, ktoré je k dispozícii bezplatne pre každého zákazníka;
 • pokladňa je prepojená s výdajným stojanom a údaje zo stojanu sa prenášajú priamo do pokladne, čím je vylúčený zásah obsluhy
  do priebehu transakcie;
 • v prípade, že je karta vydaná na EČV, obsluha je oprávnená skontrolovať súlad medzi príslušným evidenčným číslom vozidla a evidenčným číslom, na ktoré bola karta vydaná;
 • v prípade technických problémov je možné platbu kartou autorizovať prostredníctvom nonstop autorizačného centra.
 • V súvislosti so zavedením elektronických diaľničných známok  na Slovensku by sme Vás radi upozornili, že elektronickú diaľničnú známku na Slovensku nie je možné zakúpiť prostredníctvom akejkoľvek palivovej karty. Platba za elektronickú diaľničnú známku je zatiaľ možná len prostredníctvom hotovosti alebo bankovej karty v rámci siete spoločnosti SLOVNAFT, a. s. na 107 vybraných čerpacích staniciach.