Slovnaft palivové karty

Informácie o novinkách
a zľavách nájdete na Facebooku
Biznis linka
0800 111 811 On-line kontaktný formulár
MÁM ZÁUJEM
O PONUKU

  • využite širokú sieť viac ako 3000 čerpacích staníc na Slovensku a v ďalších 10 krajinách Európy
  • tankujte lacnejšie a bez zbytočných transakčných poplatkov
  • nepotrebujete žiadnu hotovosť
mám záujem o ponuku

GOLD medzinárodná palivová karta

GOLD medzinárodná palivová karta je určená pre zákazníkov, ktorí potrebujú tankovať a využívať naše služby aj mimo územia Slovenskej republiky.

GOLD palivová karta je akceptovaná v najširšej sieti čerpacích staníc na Slovensku (viac ako 250 čerpacích staníc) a v zahraničí na všetkých staniciach spoločnosti MOL, ako aj na vybraných partnerských čerpacích staniciach v týchto krajinách: Maďarsko, Rumunsko, Slovinsko, Srbsko, Česká republika, Chorvátsko, Rakúsko, Taliansko, Bosna a Hercegovina a Poľsko.

 Podrobnejšie informácie o akceptačných miestach nájdete v sekcii Kde môžem karty použiť.

Výhody GOLD medzinárodnej palivovej karty

Kupujte dnes, plaťte neskôr

Systém GOLD palivových kariet SLOVNAFT, a.s. pracuje ako kreditný systém, ktorý
vám prináša výhody odloženej splatnosti.  
Znižuje sa obeh hotovosti vašej firmy, znížia sa vaše administratívne náklady, taktiež náklady na pohonné hmoty budú transparentnejšie a lepšie riaditeľné.

Najväčšia sieť čerpacích staníc

Sieť čerpacích staníc SLOVNAFT je najväčšou na území Slovenskej republiky.
Značka SLOVNAFT je garanciou motorových palív špičkovej kvality a širokého sortimentu obchodného tovaru a služieb.

GOLD palivovú kartu môžete využiť v širokej sieti viac ako 3000 čerpacích staníc
na Slovensku a v ďalších 10 krajinách Európy.
Podrobné informácie nájdete v sekcii Kde môžem karty použiť.

Výhodnejšie tankovanie

Kartovým zákazníkom poskytujeme zvýhodnenú cenu, ktorá bude priamo
zahrnutá vo faktúre.

Na všetkých čerpacích staniciach Slovnaft pritom zaplatíte za natankované motorové palivá rovnakú cenu, ktorá sa neodvíja od ceny na konkrétnej čerpacej
stanici, ale vypočíta sa nasledovne: kartová cenníková cena (priemer cien všetkých
ČS Slovnaft) mínus zľava.

Dávame vám garanciu najlepšej ceny - ak by nastala situácia, že cena na konkrétnej čerpacej stanici Slovnaft by bola nižšia ako cena pre zákazníka (zvýhodnená kartová cena podľa podmienok jednotlivého zákazníka), bude zákazníkovi účtovaná cena na tejto konkrétnej čerpacej stanici, teda nižšia cena.

Plnohodnotné daňové doklady - súhrnné faktúry

Zúčtovanie nákupu prostredníctvom GOLD palivových kariet SLOVNAFT, a.s., je štandardne realizované formou súhrnnej faktúry, ktorú vám zašleme. Na čerpacej stanici obdrží držiteľ karty potvrdenie o použití karty. Ku každej faktúre dostanete podrobný rozpis všetkých nákupov realizovaných prostredníctvom vašich kariet.

Žiadne dodatočné poplatky súvisiace s používaním kariet

Neplatíte žiadne servisné ani  transakčné poplatky súvisiace s využívaním
palivových kariet, ako napr. za  blokovanie kariet, servis cez Internet a podobne.

Za samotné vydanie karty platíte iba jednorazový poplatok vo výške 1,60 eura.

Platba mýta na Slovensku a v Maďarsku

Pomocou palivových kariet môžete platiť za mýto na Slovensku a v Maďarsku. Podrobnejšie informácie nájdete v sekcii Mýto na Slovensku a Mýto v Maďarsku.

GPS monitoring vozidiel

Využite okrem tankovania prostredníctvom palivových kariet aj službu GPS monitoringu vozidiel. Zvýšte svoju infomovanosť o pohybe vozidiel, ekonomike ich jazdy a spolu s využívaním palivových kariet  znížte svoje náklady. Podrobnejšie informácie nájdete v sekcii Doplnkové služby – GPS monitoring.

Bezpečné používanie

Karta môže byť použitá len po zadaní osobitne prideleného a dôverne oznámeného PIN kódu. Každý nákup je autorizovaný online kartovou centrálou.

Prípadnú stratu alebo odcudzenie karty držiteľ oznámi nonstop linke, ktorá zabezpečí zablokovanie karty ihneď, najneskôr však do 1 hodiny od nahlásenia. Používateľ má tiež možnosť kartu zablokovať online cez Kartové centrum.

Možnosť nastaviť, za aké produkty a služby je možné pomocou karty platiť

Pre každú palivovú kartu je možné stanoviť rozsah tovaru a služieb, čo je možné prostredníctvom nej platiť. Tiež môžete stanoviť denný, týždenný, mesačný, štvrťročný alebo ročný limit objemu platieb prostredníctvom danej karty.

24/7 Online prehľad o kartách

Ku každej faktúre dostanete podrobný rozpis všetkých nákupov realizovaných prostredníctvom vašich kariet. Prostredníctvom internetu (Kartové centrum)  môžete detailne a nonstop sledovať všetky uskutočnené transakcie na dennej báze, a to aj podľa rozličných filtrov.

Nonstop Zákaznícke centrum

 Kedykoľvek máte k dispozícii bezplatnú zákaznícku Biznis linku, kde vám ochotne poradíme v oblasti palivových kariet a veľkoobchodného predaja pohonných hmôt. Bezplatné telelefónne čísloje vám plne k dispozícii v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 hod. Našu Biznis linku môžete použiť aj mimo pracovných hodín, či potrebujete nahlásiť stratu palivovej karty, jej krádež alebo potrebujete pomôcť z dôvodu zabudnutého PIN kódu. Váš hovor bude automaticky presmerovaný na Linku Pomoci, ktorá funguje nonstop 24/7.