Slovnaft palivové karty

Informácie o novinkách
a zľavách nájdete na Facebooku
Biznis linka
0800 111 811 On-line kontaktný formulár
MÁM ZÁUJEM
O PONUKU

Vratka DPH a spotrebnej dane

Ak zákazníkovi v rámci obchodných aktivít zaúčtujú DPH v štáte EÚ, v ktorom nemá sídlo, môže mu vzniknúť nárok na jej vrátenie zo strany orgánov tejto krajiny. Naša spoločnosť preto ponúka vratku DPH a spotrebnej dane v spolupráci so spoločnosťou Nikosax, ktorá predstavuje jednu z popredných európskych spoločností pre vratku DPH a spotrebnej dane. Ich skúsenosti v odbore a ich profesionalita v zameraní sa na individuálne potreby každého zákazníka sú zárukou vynikajúcej kvality služieb a vysokej spokojnosti zákazníkov.

Nevyhadzujte svoje peniaze:
So službou vratky DPH a spotrebnej dane budete môcť získať naspäť značnú časť sumy vynaloženej na pohonné hmoty a ďalšie nákupy v zahraničí. Celý proces refundácie vykonáme za vás a zabezpečíme, aby proces prebehol rýchlo a transparentne. Výsledkom bude, že ušetríte svoj čas a peniaze a vyhnete sa nepríjemným situáciám.

Typy refundácie:

 • Normálna vratka DPH:
  Po kontrole vašich faktúr, v súlade s právnymi predpismi, spoločnosť Nikosax podá žiadosť o vratku na vaše meno správcovi dane domovskej krajiny. Po schválení žiadosti o vrátenie dane a platby zo strany daňových orgánov v refundujúcej krajine, dostanete sumu DPH.
 • Vratka DPH po ukončení kvartálu
  Spoločnosť Nikosax refunduje vaše sumy DPH v štvrťročných periódach. Klient dostane peniaze predtým, než spoločnosť Nikosax podá žiadosť, t.j. do 30 dní po ukončení kvartálu.
 • Zrýchlená vratka DPH
  U tohto typu je DPH vrátená v druhom fakturačnom cykle odo dňa, keď je faktúra prijatá. Klient dostane peniaze predtým, než spoločnosť Nikosax podá žiadosť, t.j. po 10 dňoch od doručenia faktúry.
 • Vratka spotrebnej dane
  V krajinách, ako je Belgicko, Francúzsko, Taliansko, Slovinsko a Maďarsko, je možnosť žiadať o čiastočné vrátenie spotrebnej dane. V tomto prípade je predpokladom to, že vaša spoločnosť má sídlo v EÚ a vozidlo má celkovú prípustnú hmotnosť najmenej 7,5 tony, alebo je autobusom typu M2 alebo M3. Rovnako musí byť tankovanie vykonané použitím adekvátnych palivových kariet – odporúčame karty vedené na ŠPZ. Žiadosť spisujeme za vás my a taktiež sa postaráme o potrebné formality pre príslušné orgány. 

Výhody pre zákazníkov

 • refundácia na celej európskej úrovni
 • konkurenčná ponuka
 • mnohoročné medzinárodné skúsenosti
 • kontaktná osoba v domovskej krajine
 • rýchla doba spracovania - v prípade zrýchlenej vratky DPH dostanete peniaze už po 10 dňoch od doručenia faktúry

V prípade záujmu o ponúkané služby, neváhajte kontaktovať svojho obchodného zástupcu alebo zákaznícky servis.