Slovnaft palivové karty

Informácie o novinkách
a zľavách nájdete na Facebooku
Biznis linka
0800 111 811 On-line kontaktný formulár
MÁM ZÁUJEM
O PONUKU

Mýto v Maďarsku

 • povinnosť platiť mýtne sa vzťahuje na všetky motorové vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony
 • mýtne poplatky je možné platit pomocou GOLD medzinárodnej palivovej karty spoločnosti SLOVNAFT, a.s., na ktorejkoľvek z 360 čerpacích staníc MOL v Maďarsku 
 • všetky poplatky za mýto, uhradené GOLD medzinárodnou palivovou kartou, budú zahrnuté v súhrnnej faktúre

Výška mýtnych poplatkov závisí od:

 • typu použitej komunikácie (diaľnica, cesty pre motorové vozidlá a cesty 1. triedy a pod.);
 • zaradenia vozidla podľa počtu náprav;
 • emisnej triedy vozidla;
 • počtu kilometrov

 

Očakávaná výška mýtnych poplatkov (s DPH)

 • od platenia mýta sú oslobodené štátne zložky a štátne orgány
 • špeciálne pravidlá platia pre poľnohospodárov, najmä na prepravu poľnohospodárskych zvierat a úrody

Mýto je možné uhradiť dvoma spôsobmi :

Tickets

 „Tickets“ – vopred kúpený lístok na konkrétnu trasu je určený pre motoristov, ktorí nevyužívajú spoplatnené úseky maďarských komunikácii pravidelne, ale na vopred naplánovanej trase. Je možné ho získať dvoma spôsobmi:

 • cez internet na webstránke www.hu-go.hu, kde je treba naplánovať si trasu jazdy a zadať základné požadované údaje. Následne je potrebné „ticket“ vytlačiť a zaplatiť na ktorejkoľvek z 360 čerpacích staníc MOL pomocou GOLD medzinárodnej palivovej karty. Platbu je možné zrealizovať aj bankovým prevodom, treba však rátať s tým, že samotný prevod peňažných prostriedkov môže trvať niekoľko dní.
 • priamo na 103 čerpacích staniciach MOL , kde sa dá „ticket“ zaplatiť GOLD medzinárodnou palivovou kartou, prípadne v hotovosti alebo bankovou kartou.

„Ticket“ musí byť zakúpený pred vstupom na spoplatnené úseky ciest. Platí 2 kalendárne dni a je možné ho zakúpiť maximálne 30 dní pred cestou. „Tickety“ zakúpené v deň použitia sú platné do konca nasledujúceho kalendárneho dňa.

Palubná jednotka („OBU“)

Palubná jednotka („OBU“) - je určená pre motoristov, ktorí pravidelne a často jazdia na spoplatnených úsekoch maďarských komunikácií. Jej nadobudnutie a využívanie si vyžaduje registráciu a uzatvorenie zmluvy s poskytovateľom mýtnych služieb, Štátnou spoločnosťou pre správu diaľnic (Állami Autópálya Kezelő Zrt.), ktorú je možné urobiť prostredníctvom webovej stránky www.hu-go.huSystém funguje na princípe predplatby. Znamená to, žebežný účet založený pri registrácii je potrebné nabiť. Na vloženie finančných prostriedkov na účet môžete využiť GOLD medzinárodnú palivovú kartu, a to na každej čerpacej stanici MOL v Maďarsku. OBU jednotku si môžete zakúpiťna čerpacích staniciach MOL v Maďarsku.

Bližšie informácie o elektronickom výbere mýta nájdete na www.hu-go.hu.

 

Zoznam ČS, kde je možné zakúpiť „ticket"

Zoznam e-mýto služieb na ČS v Maďarsku