Slovnaft palivové karty

Informácie o novinkách
a zľavách nájdete na Facebooku
Biznis linka
0800 111 811 On-line kontaktný formulár
MÁM ZÁUJEM
O PONUKU

Mýto

Platby mýtnych poplatkov v SR

Palivové karty SLOVNAFT predstavujú zjednodušenie a vyššiu mieru komfortu pri využívaní mýtneho systému na Slovensku s možnosťou využitia najväčšej siete distribučných miest mýtneho systému prevádzkovaného spoločnosťou SkyToll, a.s.

Pomocou palivových kariet môžete uhrádzať:

- mýto podľa sadzobníka mýta*, aktuálny sadzobník mýta sa nachádza TU

- všetky ostatné druhy poplatkov za mýtne služby poskytované spoločnosťou SkyToll, a.s.., sadzobník poplatkov je dostupný TU

Platba mýta prostredníctvom elektronického mýtneho systému je povinná pre motorové vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t, alebo jazdné súpravy s celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony, určené pre prepravu tovarov a motorové vozidlá umožňujúce prepravu viac ako 9 osôb vrátane vodiča. Výber mýta sa odohráva dvomi základnými spôsobmi:

Režim PrePaid - prevádzkovateľ vozidla môže využívať vymedzené úseky ciest
až po uhradení mýta

  • palubnú jednotku (OBU)* získa prevádzkovateľ vozidla na všetkých označených distribučných miestach v sieti čerpacích staníc Slovnaft a kontaktných miestach SkyToll, a.s., na základe uzatvorenia Zmluvy o používaní  vymedzených úsekov ciest a Zmluvy o poskytnutí palubnej jednotky; zmluvu je možné uzatvoriť iba na jedno vozidlo,
  • nabitie OBU jednotiek je možné prostredníctvom všetkých typov palivových kariet: SILVER, GOLD, GREEN, na všetkých označených miestach v sieti čerpacích staníc Slovnaft TU
  • GREEN palivové karty majú maximálny objem nákupu obmedzený hodnotou nabitia karty,
  • platbu mýtnych služieb nie je potrebné mať povolené v tovarovom kóde karty,
  • zúčtovanie mýtnych transakcií je mesačné, pričom faktúra je vystavená v nasledujúcom kalendárnom mesiaci a obsahuje transakcie za predchádzajúci mesiac

*Depozit za palubnú jednotku je možné uhradiť v hotovosti alebo bankomatovou kartou. Ide o zálohu, platba zálohy našou palivovou kartou nie je možná.

Režim PostPaid - prevádzkovateľ vozidla môže používať vymedzené úseky ciest
pred úhradou mýta, pričom vopred poskytne zabezpečenie tejto úhrady

  • uzatvorenie Zmluvy o užívaní vymedzených úsekov ciest a Zmluvy o poskytnutí palubnej jednotky môže prevádzkovateľovi vozidla sprostredkovať obchodný zástupca spoločnosti SLOVNAFT, a.s.; zmluvu je možné uzatvoriť na viacero vozidiel prevádzkovateľa súčasne;
  • úhrada mýtnych poplatkov prostredníctvom nasledovných typov palivových kariet – SILVER alebo GOLD;
  • číslo palivovej karty musí byť uvedené v prílohe Zmluvy o používaní vymedzených úsekov ciest;
  • objem nákupu je obmedzený iba limitami karty a kreditným limitom zákazníka,
  • platbu mýtnych služieb nie je potrebné mať povolené v tovarovom kóde karty.

Prejazdí vaše nákladné vozidlo viac ako 5 000 km ročne? Pozrite sa, za akých podmienok je zľava vaša...

Prevádzkovateľom nákladných vozidiel s hmotnosťou nad 3,5 t, ktoré nie sú určené na prepravu osôb, poskytuje prevádzkovateľ mýtneho systému automaticky zľavu* zo sadby mýta v závislosti od najazdených km po vymedzených úsekoch ciest počas kalendárneho roka s konkrétnym „spoplatneným“ vozidlom. Do počtu najazdených km sa nepočítajú vymedzené spoplatnené úseky so sadzbou mýta 0 €. Zľava sa uplatní automaticky po prekročení stanoveného limitu. Bližšie informácie získate TU.

Zľavy zo sadzieb mýta platné od 1. 1. 2014

Limit pre kilometre najazdené počas kalendárneho roka Percentuálne sadzby zliav pre jednotlivé kategórie vozidiel
Nákladné vozidlá do 12 t Nákladné vozidlá 12 t a viac
Nad 5 000 km 3 % -
Nad 10 000 km 5 % 3 %
Nad 20 000 km 7 % 5 %
Nad 30 000 km 9 % 7 %
Nad 50 000 km 11 % 9 %

*Výšku sadzieb mýta a systém zliav zo sadzieb upravuje nariadenie vlády 497/2013 Z. z.