Slovnaft palivové karty

Informácie o novinkách
a zľavách nájdete na Facebooku
Biznis linka
0800 111 811 On-line kontaktný formulár
MÁM ZÁUJEM
O PONUKU

Diaľničné známky v zahraničí

Platby diaľničných poplatkov v zahraničí

Na zahraničných akceptačných miestach palivových kariet spoločnosti SLOVNAFT, a.s., je úhrada diaľničných poplatkov možná formou nákupu diaľničných nálepiek.

  • nákup musí byť povolený v tovarovom kóde karty,
  • maximálny objem nákupu diaľničných nálepiek je s výnimkou ČR obmedzený iba limitmi čerpania na karte a kreditným limitom zákazníka,
  • v ČR je nákup obmedzený denným limitom nákupu na kartu v hodnote 40.000 Kč,
  • transakcie za diaľničné nálepky sú zákazníkovi fakturované v závislosti od jeho fakturačného cyklu v bežnom fakturačnom období.