Slovnaft palivové karty

Informácie o novinkách
a zľavách nájdete na Facebooku
Biznis linka
0800 111 811 On-line kontaktný formulár
MÁM ZÁUJEM
O PONUKU

U nás natankujete AdBlue®

Vyvíjame maximálne úsilie, aby sme Vám ponúkli komplexné riešenia vašich potrieb. Od februára 2017 môžete tankovať AdBlue® priamo zo špeciálnych výdajných stojanov. Poskytovanie služby postupne rozširujeme aj na ďalšie čerpacie stanice, aby sme Vám ponúkli ešte viac pohodlia.

Zvýšte si svoj komfort. Získajte od nás kvalitné AdBlue® zo spoľahlivého zdroja. Doplnková služba je pre vás aktuálne k dispozícii na vybraných čerpacích staniciach Slovnaft.

Aktuálny zoznam čerpacích staníc so službami pre nákladnú prepravu s možnosťou tankovania AdBlue®:

Banská Bystrica

Partizánska cesta

Bratislava (Lamač)

Diaľnica D2 - smer Brno

Bratislava (Zlaté Piesky)

Diaľnica D1 - smer Bratislava z Trnavy

Detva  

 

Ivachnová

Diaľnica D1 - smer Liptovský Mikuláš

Komárno  

 

Košice (Poľov)  

 

Malacky

Pezinská ul.

Malý Šariš

Diaľnica D1 – smer Poprad z Prešova

Nitra

Drážovská ul.

Poprad

Svitská cesta – smer Svit z Popradu

Rožňava

Šafárikova ul.

Sekule

Diaľnica D2 - smer Bratislava z Brna

Sekule

Diaľnica D2 - smer Brno z Bratislavy

Senica

Vajanského ul.

Trenčín (Zamarovce)

Diaľnica D1 - smer Bratislava z Ilavy

Veľký Meder

Bratislavská ul.

Vranov nad Topľou  

 

Zeleneč

Diaľnica D1 - smer Trnava

Zvolen

Neresnícka ul.

Žilina

Košická ul.

Produkt AdBlue je dostupný okrem výdajných stojanov na vybraných čerpacích staniciach aj v špeciálnom 4/10 l balení v našej sieti v celej krajine.

Natankujte AdBlue a pohodlne zaplaťte palivovou kartou spoločnosti SLOVNAFT, a.s. Stačí mať na palivovej karte povolenú skupinu:

 • 0 (akékoľvek motorové palivo),
 • 7 (EVO Diesel a EVO Diesel plus) alebo
 • C (EVO Diesel).  

Uvedené kódy sa nachádzajú na prvom mieste tovarového kódu - motorové palivá - na vašej palivovej karte.

Predajná cena AdBlue®: 0,37 €/l* s DPH

AdBlue® pre ochranu životného prostredia 

Normy vzťahujúce sa na emisie znečisťujúcich látok z vozidiel sú čoraz prísnejšie. Väčšina výrobcov vozidiel a motorov dosahuje zhodu s regulačnými požiadavkami využívaním SCR systémov spolu s prísadou AdBlue®. SCR systém znižuje množstvo oxidov dusíka vo výfukových plynoch.

Záruka kvality

Požiadavky na kvalitu prísady AdBlue® sú mimoriadne prísne. AdBlue® distribuované spoločnosťou SLOVNAFT, a.s. má ochrannú známku, ktorú poskytuje nemecká asociácia automobilového priemyslu (VDA). Spĺňa prísne kontrolované požiadavky na výrobu, manipuláciu, prepravu a skladovanie podľa noriem ISO 22241 a DIN 70070. Ich dodržiavanie sa pravidelne kontroluje.

Tipy pre správne používanie AdBlue®

 • AdBlue® je žieravou látkou, preto používajte pri skladovaní a plnení len také pomôcky a zariadenia, ktoré sú vhodné na tento účel.
 • Zabezpečte, aby skladovacia teplota bola v rozmedzí od -10 °C do +30 °C počas celého roka; AdBlue® pod touto hranicou zamŕza a nad touto hranicou sa začína intenzívne rozkladať.
 • Dbajte na to, aby nedošlo k vniknutiu nečistôt, vody, paliva, prachu a pod. do AdBlue®, pretože to môže mať za následok poruchu systému SCR.

AdBlue® - FAQ

 •  Bude moje vozidlo fungovať bez AdBlue®?
  • Áno, ale emisie znečisťujúcich látok sa zvýšia nad povolené hranice. Kým znovu nedoplníte AdBlue®, palubný diagnostický systém (OBD) bude znižovať výkon.
 • Môže sa AdBlue® používať aj ako prísada do nafty? 
  • Nie, prídavok AdBlue® funguje v samostatnom systéme. AdBlue® sa nesmie miešať s palivom.
 •  Zníži sa používaním AdBlue® spotreba paliva?
  • Áno, nepriamo. Naftové motory, ktoré si vyžadujú SCR technológiu sú navrhnuté tak, aby ich spotreba bola nízka, tj. ich výkon je dobrý. 
 •  Ako dlho môžem AdBlue® používať?
  • Môže sa používať 12 mesiacov po otvorení skladovacej nádoby za predpokladu, že sa dodržiavajú kritériá na vhodné skladovanie.
 •  Môže sa AdBlue® riediť s čímkoľvek?
  • Nie. Hoci AdBlue® tvorí zo 67,5 % voda, jeho riedenie, dokonca aj destilovanou vodou, môže viesť k poruchu SCR systému.

 

®Registrovaná značka nemeckej asociácie automobilového priemyslu (VDA)