Slovnaft palivové karty

Informácie o novinkách
a zľavách nájdete na Facebooku
Kontaktné centrum
+421 2 4055 7800 Online kontaktný formulár
MÁM ZÁUJEM
O PONUKU

Mýto

Platby mýtnych poplatkov v SR

Palivové karty SLOVNAFT predstavujú zjednodušenie a vyššiu mieru komfortu pri využívaní mýtneho systému na Slovensku s možnosťou využitia najväčšej siete distribučných miest mýtneho systému prevádzkovaného SkyToll, a.s.

Pomocou palivových kariet je možné uhrádzať  všetky druhy poplatkov za mýtne služby poskytované spoločnosťou SkyToll, a.s.. Sadzobník poplatkov  je dostupný TU.

Platba mýta prostredníctvom elektronického mýtneho systému je povinná pre motorové vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t, alebo jazdné súpravy  s celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony, určené pre prepravu tovarov a motorové vozidlá umožňujúce prepravu viac ako 9 osôb vrátane vodiča. Výber mýta sa odohráva dvomi základnými spôsobmi:

Režim PrePaid - prevádzkovateľ vozidla môže využívať vymedzené úseky ciest
až po uhradení mýta

 • zaplatenie zálohy za OBU jednotky a nabitie OBU jednotiek je možné prostredníctvom všetkých typov palivových kariet: SILVER, GOLD, GREEN
 • pre SILVER a GOLD palivové karty je povolený maximálny objem nákupu mýtnych služieb až do výšky 600,-  € s DPH na kartu a deň
 • GREEN palivové karty majú maximálny objem nákupu obmedzený hodnotou nabitia karty
 • platbu mýtnych služieb nie je potrebné mať povolené v tovarovom kóde karty
 • zúčtovanie mýtnych transakcií je mesačné, pričom faktúra je vystavená v nasledujúcom kalendárnom mesiaci a obsahuje transakcie za predchádzajúci mesiac
 • Viac informácií tu.

Režim PostPaid - prevádzkovateľ vozidla môže používať vymedzené úseky ciest
pred úhradou mýta, pričom vopred poskytne zabezpečenie tejto úhrady

 • uzatvorenie Zmluvy o užívaní vymedzených úsekov ciest a Zmluvy o poskytnutí palubnej jednotky môže prevádzkovateľovi vozidla sprostredkovať obchodný zástupca spoločnosti SLOVNAFT, a.s.;
 • úhrada mýtnych poplatkov prostredníctvom všetkých typov kariet – SILVER, GOLD, GREEN;
 • číslo palivovej karty musí byť uvedené v prílohe Zmluvy o používaní vymedzených úsekov ciest;
 • objem nákupu je obmedzený iba limitami karty a kreditným limitom zákazníka, pri GREEN palivových kartách hodnotou nabitia karty;
 • platbu mýtnych služieb nie je potrebné mať povolené v tovarovom kóde karty;

 

Platby diaľničných poplatkov v zahraničí

Na zahraničných akceptačných miestach palivových kariet spoločnosti SLOVNAFT, a.s., je úhrada diaľničných poplatkov možná formou nákupu diaľničných nálepiek.

 • nákup musí byť povolený v tovarovom kóde karty
 • maximálny objem nákupu diaľničných nálepiek je s výnimkou ČR obmedzený iba limitmi čerpania na karte a kreditným limitom zákazníka.
 • v ČR je nákup obmedzený denným limitom nákupu na kartu v hodnote 40.000 Kč
 • transakcie za diaľničné nálepky sú zákazníkovi fakturované v závislosti od jeho fakturačného cyklu v bežnom fakturačnom období